Δημοφιλείς αναρτήσεις

What’s Hot

ΔΕΗ: Αυξήσεις στα νοικοκυριά από τις αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος

ΔΕΗ: Αυξήσεις στα νοικοκυριά από τις αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος

Αυξήσεις της τάξης του 0,5% έως 0,8% επιφέρουν στους λογαριασμούς ενός τυπικού νοικοκυριού οι αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος, μετά από σχετικές αποφάσεις... της ΡΑΕ.


Στα οικιακά τιμολόγια προκύπτουν μειώσεις 5 - 11% στις πάγιες χρεώσεις και αυξήσεις έως 5,4% στις χρεώσεις ενέργειας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Αρχής, η συνολική αύξηση για τους οικιακούς πελάτες (αθροιστικά για τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου) στον λογαριασμό είναι μεταξύ 0,5% και 0,8%.


Αναλυτικότερα, οι νέες χρεώσεις που ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2014 έχουν ως εξής:


- Για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή τάση (μεγάλες βιομηχανίες), οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος μειώνονται κατά 4,9%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις


- Για τους πελάτες που συνδέονται στη μέση τάση (βιομηχανίες μεσαίου μεγέθους, μεγάλες και μεσαίες εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις), οι χρεώσεις για το δίκτυο μεταφοράς μειώνονται κατά περίπου 29%, ενώ οι χρεώσεις για το δίκτυο διανομής μειώνονται κατά 1,8% ως προς το σκέλος ενέργειας και αυξάνονται κατά 3,4% ως προς το σκέλος ισχύος


- Για τους οικιακούς πελάτες η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:


Δίκτυο διανομής: χρέωση ισχύος 0,56 ευρώ ανά κιλοβολταμπέρ ανά έτος (από 0,63), μείωση 11,11%. Χρέωση ενέργειας 0,0214 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,0203 (αύξηση 5,4%)
Δίκτυο μεταφοράς: χρέωση ισχύος 0,16 ευρώ ανά κιλοβολταμπέρ ανά έτος (από 0,17), μείωση 5,8%. Χρέωση ενέργειας 0,00563 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από 0,00541), αύξηση 4%
Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το τιμολόγιο πολυτέκνων η χρέωση ισχύος τόσο για το δίκτυο μεταφοράς όσο και για το δίκτυο διανομής παραμένει μηδενική ενώ η χρέωση ενέργειας αυξάνεται κατά 4% (μεταφορά) έως 4,9% (διανομή).
skai.gr